دانلود زیرنویس فارسی سریال شکارچی شهر (City Hunter). لی یون سونگ توسط بهترین دوست پدرش آموزش دید تا از دولت به خاطر کشتن همه اعضای واحد پدرش انتقام بگیرد.

Lee Yun-seong was trained by his father’s best friend in order to get revenge on the government for killing everyone in his father’s unit.