دانلود زیرنویس فارسی سریال ندای شب (Call of the Night). کو، پسری انسانی را دنبال می‌کند که عاشق ناناکوسا، دختری خون‌آشام می‌شود و می‌خواهد خون‌آشام هم شود، اما ناناکوسا او را به ساختمان متروکه‌اش دعوت می‌کند تا خون شیرینش را از گردنش بچشد.

Follows Ko, a human boy who falls in love with Nanakusa, a vampire girl, and wants to become a vampire too, but Nanakusa invites him to her abandoned building just to taste his sweet blood from his neck.