دانلود زیرنویس فارسی سریال بازی خونین (Bloody Game). رقبا در تعقیب یک جایزه نقدی با هم در یک خانه مخفی زندگی می کنند و با یک سری چالش ها روبرو می شوند که هیچ تماسی با دنیای خارج ندارند. آنها باید از تدبیرها و اتحادها برای جلوگیری از اخراج استفاده کنند.

Competitors in pursuit of a cash prize live together in a secret house and face a series of challenges with no contact from the outside world. They must use stratagems and alliances to avoid eviction.