دانلود زیرنویس فارسی سریال شلیک کننده صخره سیاه (Black Rock Shooter: Dawn Fall). در سال 2062، دو دهه پس از شکست یک پروژه عظیم اتوماسیون نیروی کار. با این حال، آرتمیس، هوش مصنوعی هسته اصلی آن پروژه، تصمیم گرفته بود تا به بشریت حمله کند و جنگ حاصل، زمین را ویران کرد.

In 2062, two decades after the failure of a massive workforce automation project. However, Artemis, the artificial intelligence at the core of that project, had decided to attack humanity, and the resulting war laid waste to Earth.