دانلود زیرنویس فارسی سریال فراتر از شیطان (Beyond Evil). داستان دو مرد نترس است که در تعقیب یک قاتل زنجیره ای که در حال بازگشت است، حاضرند از راه های بسیار طولانی گذر کنند. برای کشف هویت قاتل، این دو مجبور می شوند عمیق تر از آنچه که شواهد نشان می دهد نگاه کنند.

The story of two fearless men who are willing to go through extreme lengths in their pursuit of a returning serial killer. To uncover the murderer’s identity, the two are forced to look deeper than what the evidence seems to suggest.