دانلود زیرنویس فارسی سریال الیزابت شدن (Becoming Elizabeth). الیزابت تودور، یک نوجوان یتیم که در سفر خود برای حفظ تاج و تخت درگیر سیاست های سیاسی دربار انگلیس می شود.

Elizabeth Tudor, an orphaned teenager who becomes embroiled in the political and politics of the English court on her journey to secure the crown.