دانلود زیرنویس فارسی سریال آتلانتا (Atlanta). سریال “آتلانتا” داستان دو مرد جوان به نام های ارن و عموزاده اش آلفرد را دنبال می کند که تلاش می کنند از طریق موسیقی رپ جایگاه خوبی در دنیا به دست بیاورند. در طول این راه، آن ها با مسائل اجتماعی و اقتصادی مواجه می شوند که به نژاد، روابط، فقر و مسئولیت های پدرانه مربوط می شوند…

Based in Atlanta, Earn and his cousin Alfred are trying to make their way up in the world through the rap scene. Along the way they come face to face with social and economic issues touching on race, relationships, poverty, status, and parenthood.