دانلود زیرنویس فارسی سریال آندور (Andor). این مجموعه دیدگاه جدیدی از کهکشان جنگ ستارگان را بررسی می‌کند و بر سفر کاسیان آندور برای کشف تفاوتی که می‌تواند ایجاد کند تمرکز می‌کند. این سریال داستان شورش رو به رشد علیه امپراتوری و چگونگی درگیر شدن مردم و سیارات را به نمایش می گذارد. این دوره ای پر از خطر، فریب و دسیسه است که در آن کاسیان در مسیری قرار می گیرد که قرار است او را به یک قهرمان شورشی تبدیل کند.

The series will explore a new perspective from the Star Wars galaxy, focusing on Cassian Andor’s journey to discover the difference he can make. The series brings forward the tale of the burgeoning rebellion against the Empire and how people and planets became involved. It’s an era filled with danger, deception and intrigue where Cassian will embark on the path that is destined to turn him into a rebel hero.