دانلود زیرنویس فارسی سریال روح آمریکایی (American Soul). داستان کارآفرین دان کورنلیوس، که نمایش قطار روح را توسعه داد، که در دهه 1970 به شهرت رسید.

The story of entrepreneur Don Cornelius, who developed the Soul Train show, which rose to prominence in the 1970s.