دانلود زیرنویس فیلم انتقام جویان (The Avengers 2012). تواناترین قهرمانان زمین باید گرد هم بیایند و یاد بگیرند که به عنوان یک تیم بجنگند اگر قرار باشد جلوی لوکی بدجنس و ارتش بیگانه اش را از به بردگی گرفتن بشریت بگیرند.‏

Earth’s mightiest heroes must come together and learn to fight as a team if they are going to stop the mischievous Loki and his alien army from enslaving humanity.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.