دانلود زیرنویس فیلم بدترین فرد جهان (The Worst Person in the World 2021). ‏تواریخ چهار سال در زندگی جولی، زنی جوان که آب های مشکل دار زندگی عشقی اش را پیمایش می کند و برای پیدا کردن مسیر شغلی اش تلاش می کند و او را به نگاهی واقع بینانه به این که واقعاً کیست، هدایت می کند.‏

The chronicles of four years in the life of Julie, a young woman who navigates the troubled waters of her love life and struggles to find her career path, leading her to take a realistic look at who she really is.

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.