دانلود زیرنویس فیلم آواز خوان 2 (Sing 2 2021). باستر مون و دوستانش باید ستاره راک گوشه گیر کلی کلووی را متقاعد کنند که برای افتتاح یک نمایش جدید به آن ها بپیوندند.‏.

Buster Moon and his friends must persuade reclusive rock star Clay Calloway to join them for the opening of a new show.

 

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.