دانلود زیرنویس فیلم مردان سیاه پوش 3 (Men in Black 3 2012). مامور جی به موقع به روزهای اولیه ام.B در سال ۱۹۶۹ سفر می کند تا یک بیگانه را از ترور دوستش مامور کی و تغییر تاریخ باز دارد.‏

Agent J travels in time to M.I.B.’s early days in 1969 to stop an alien from assassinating his friend Agent K and changing history.