آنا که در کودکی توسط قاتل افسانه ای مودی نجات یافت، ماهرترین قاتل قراردادی جهان است. اما هنگامی که مودی به طرز فاجعه‌باری کشته می شود، قول می دهد از قاتل مردی که همه چیزی را که می داند به او آموخت انتقام بگیرد. برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم محافظ (The Protege 2021) با ایران زیرنویس همراه باشید.