فیلم خوک یا «Pig» به کارگردانی و نویسندگی مایکل سارنوسکی و با بازی نیکولاس کیج یک درام به ظاهر انتقام محور است که اگر بخواهیم آن را توصیف کنیم باید گفت: این اثر نوعی فیلم از جنس شخصیتِ جان ویک است که اساساً هیچ میلی به جهان آدمکشی جان ویک و اکشن ندارد؛ بنابراین ما با یک درام سرد و تاریک با خون بسیار کمتر و غم و اندوه بسیار بیشتر روبرو هستیم.

A truffle hunter who lives alone in the Oregonian wilderness must return to his past in Portland in search of his beloved foraging pig after she is kidnapped.