دانلود زیرنویس فیلم تام و جری گاوچران (Tom and Jerry: Cowboy Up! 2022). فیلم این دو نفر را در غرب وحشی پیدا می کند، جایی که آنها به نجات یک مزرعه از دست یک شرور کمک می کنند. رقبا با هم متحد می شوند تا به یک دختر گاوچران و برادرش کمک کنند تا خانه خود را از دست یک زمین خوار حریص نجات دهند.

Tom and Jerry the Cowboy| Footage finds the pair in the Wild West, where they help save a farm from a villain. Competitors band together to help a cowgirl and her brother save their home from a greedy land-eater.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.