در فیلم زولا، آزیا “زولا” کینگ، یک پیشخدمت زن بوده و دارای یک شغل پاره وقت در دیترویت، در دیدار استفانی، همکار، در حالی که به او خدمت می کند با او آشنا می شود. استفانی از زولا دعوت می کند تا در آن شب با او دیدار کند و این دو با هم دوستی سریع ایجاد می کنند. روز بعد، استفانی پیشنهاد می کند که زولا با او در سفر جاده ای به تامپا، فلوریدا، که استفانی ادعا می کند این دو می توانند پول قابل توجهی کسب کنند، او را همراهی کند. زولا با استفانی، هم اتاقی مرموز خود ایکس و دوست استفانی، درک، در یک سفر جاده ای همراه می شود. زیرنویس فیلم Zola 2020 را از ایران زیرنویس دانلود کنید.

A Waitress named Zola embarks on a wild road trip to Florida.