زیرنویس فارسی لگو جنگ ستارگان داستان های ترسناک (Lego Star Wars Terrifying Tales 2021). دین، پو و BB-8 باید با ترس های خود روبرو شوند، از ظهور شر و بدی جلوگیری کنند و فرار کنند تا آن را به دوستان خود بازگردانند…

Dean, Poe and BB-8 must face their fears, stop an ancient evil from rising, and escape to make it back to their friends.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید