دانلود زیرنویس فارسی فیلم ترول (Troll 2022). در اعماق کوه Dovre، نروژ، چیزی غول پیکر پس از هزار سال به دام افتادن بیدار می شود. با نابود کردن همه چیز در مسیر خود، این موجود به سرعت در حال نزدیک شدن به پایتخت نروژ است و ساکنان شهر در تلاش برای متوقف کردن چیزی هستند که فکر می کردند فقط در فولکلور نروژی وجود دارد.

Deep inside the mountain of Dovre, Norway, something gigantic awakens after being trapped for a thousand years. Destroying everything in its path, the creature is fast approaching the capital of Norway, with city-dweller struggling to stop something they thought existed only in Norwegian folklore.