دانلود زیرنویس فارسی فیلم تیل (Till 2022). تایل یک فیلم عمیقاً احساسی و سینمایی درباره داستان واقعی تلاش بی‌وقفه مامی تیل موبلی برای عدالت خواهی پسر 14 ساله‌اش، امت تیل است که در سال 1955 هنگام ملاقات با عموزاده‌هایش در می‌سی‌سی‌پی به قتل رسید. در سفر غم انگیز مامی که به عمل تبدیل شده است، ما قدرت جهانی توانایی مادر برای تغییر جهان را می بینیم.

Till is a profoundly emotional and cinematic film about the true story of Mamie Till Mobley’s relentless pursuit of justice for her 14 year old son, Emmett Till, who, in 1955, was lynched while visiting his cousins in Mississippi. In Mamie’s poignant journey of grief turned to action, we see the universal power of a mother’s ability to change the world.