دانلود زیرنویس فارسی فیلم ملاقات (The Seance 2021). ‏یک دبونکر ماورایی معروف یوتیوب در تلاش برای افشای راه های شارلاتان خود در مراسم یک رسانه بدنام شرکت می کند. در طول شب او کشف اشغالگران این خانه خالی از سکنه هر آنچه در آن طول می کشد برای جلوگیری از نور آهک انجام دهد.‏

A YouTube-famous paranormal debunker attends an infamous medium’s seance in an effort to expose his charlatan ways. During the evening she discovers this haunted house’s occupants will do whatever it takes to avoid the limelight.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.