دانلود زیرنویس فارسی فیلم استخوان‌های دوست‌داشتنی (The Lovely Bones 2009). یک دختر چهارده ساله در حومه شهر پنسیلوانیا در دهه 1970 توسط همسایه خود به قتل می رسد. او داستان را از مکانی بین بهشت ​​و زمین تعریف می کند و زندگی مردم اطرافش را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه همه آنها تغییر کرده اند در حالی که تلاش می کند کسی را وادار کند که جسد گمشده او را پیدا کند.

A fourteen-year-old girl in suburban 1970’s Pennsylvania is murdered by her neighbor. She tells the story from the place between Heaven and Earth, showing the lives of the people around her and how they have changed all while attempting to get someone to find her lost body.