دانلود زیرنویس فارسی فیلم وحشت در چمنزار (Terror on the Prairie). در دشت های مونتانا، یک زن مرزی باید از خود در برابر یک باند بیرحم قانون شکنان که برای انتقام جهنم خمیده اند محافظت کند.

On the Montana plains, a frontier woman must protect herself against a ruthless gang of outlaws hell-bent on revenge.