دانلود زیرنویس فارسی فیلم بدل ها (Surrogates 2009). مردم زندگی خود را از راه دور از خانه هایشان از طریق جانشین های روباتیک – نمایش های مکانیکی سکسی و فیزیکی کامل از خودشان – زندگی می کنند. این دنیای ایده آلی است که در آن جنایت، درد، ترس و عواقب وجود ندارد. هنگامی که اولین قتل پس از سال‌ها این آرمان‌شهر را به لرزه در می‌آورد، گریر، مامور اف‌بی‌آی، توطئه گسترده‌ای را در پشت پدیده جانشین کشف می‌کند و باید جانشین خود را رها کند و جانش را به خطر بیاندازد تا راز را کشف کند.

People are living their lives remotely from the safety of their own homes via robotic surrogates — sexy, physically perfect mechanical representations of themselves. It’s an ideal world where crime, pain, fear and consequences don’t exist. When the first murder in years jolts this utopia, FBI agent Greer discovers a vast conspiracy behind the surrogate phenomenon and must abandon his own surrogate, risking his life to unravel the mystery.