دانلود زیرنویس فارسی فیلم اسپریتد (Spirited 2022). نسخه ای موزیکال از داستان کلاسیک کریسمس توسط چارلز دیکنز. مرد خسیسی که با همه اطرافیانش با خودخواهی وحشتناک رفتار می کند، خود را در یک ماجراجویی خارق العاده در سه مرحله زمان می بیند: گذشته، حال و آینده تا دریابد که چگونه در نهایت بدبخت و تنها شده است.

A musical version of the classic Christmas story by Charles Dickens. A miserly man who treats everyone around him with terrible selfishness finds himself on a fantastical adventure into the three phases of time: past, present, and future, in order to discover how he ended up so miserable and alone.