دانلود زیرنویس فارسی فیلم حس و حال سئول (Seoul Vibe 2022). در سال 1988، رانندگان تیم Sanggye Suprem Team درگیر تحقیق در مورد عملیات صندوق VIP می شوند. در روز افتتاحیه بازی‌های المپیک تابستانی سئول، یک تعقیب و گریز ماشینی از جمله تیم عالی سانگیه در این شهر برگزار می‌شود. جابجایی وجوه غیرقانونی تحت هرج و مرج همه چیز در شهر اتفاق می افتد. رانندگان برای تعقیب پول استخدام می شوند. بازیکنان مهم دونگ ووک هستند که تیم سانگی سوپریم را رهبری می کند…

In 1988, the drivers of the Sanggye Supreme Team become entangled in an investigation into a VIP slush fund operation. On the day of the opening ceremony of the Seoul Summer Olympics, a car chase, including the Sanggye Supreme Team, take place in the city. Movement of illegal funds take place under the chaos of everything happening in the city. Drivers are recruited to chase after the money. The important players are Dong-Wook, who leads the Sanggye Supreme Team. Other members of the Sanggye Supreme Team include Woo-Sam, who is also a DJ, and Bok-Nam, who knows the city streets of Seoul like the back of his hand. Yoon-Hee is the younger sister of Sanggye Supreme Team leader Dong-Wook. She is also the leader of the biggest biker club in Seoul. Joon-Ki can fix anything. He isn’t blood related to Dong-Wook, but he is close to him like a brother.