دانلود زیرنویس فارسی فیلم بخش هشتم (Section 8 2022). پس از انتقام قتل خانواده‌اش، یک سرباز سابق از زندان بیرون می‌آید و توسط یک سازمان دولتی مخفی استخدام می‌شود.

After avenging the murder of his family, a former soldier is sprung from prison and recruited by a shadowy government agency.