دانلود زیرنویس فارسی فیلم جواب منفی (Nope 2022). ‏ساکنان یک گولچ تنها در کالیفرنیای داخلی شاهد یک کشف غیر عادی و سرد کننده هستند.

The residents of a lonely gulch in inland California bear witness to an uncanny and chilling discovery.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.