دانلود زیرنویس فارسی فیلم پلیس من (My Policeman 2022). ورود پاتریک به خانه ماریون و تام باعث اکتشاف رویدادهای لرزه‌ای 40 سال قبل می‌شود.

The arrival of Patrick into Marion and Tom’s home triggers the exploration of seismic events from 40 years previously.