دانلود زیرنویس فارسی فیلم لایتیر (Lightyear 2022). تکاور افسانه ای فضایی باز لایت یر در کنار سربازان جاه طلب ایزی، مو، داربی و ربات همراهش، سوکس، وارد یک ماجراجویی بین کهکشانی می شود. در حالی که این خدمه متشکل از سخت ترین ماموریت خود تا به حال انجام می دهند، آنها باید یاد بگیرند که به عنوان یک تیم با هم کار کنند تا از زورگ شیطانی و ارتش ربات وظیفه شناس او که هرگز از آنها عقب نیستند فرار کنند.

Legendary space ranger Buzz Lightyear embarks on an intergalactic adventure alongside ambitious recruits Izzy, Mo, Darby, and his robot companion, Sox. As this motley crew tackles their toughest mission yet, they must learn to work together as a team to escape the evil Zurg and his dutiful robot army that are never far behind.