دانلود زیرنویس فارسی فیلم با تو حال نمی‌کند (He’s Just Not That Into You 2009). نیازمند Gigi Haim زن جوانی است که به دنبال شاهزاده جذاب خود در جایی در میان قرارهای ناموفق خود است. پس از قرار ملاقات با مشاور املاک کانر بری، جیجی مشتاقانه انتظار دارد از او تماس تلفنی بگیرد، اما او هرگز تماس نمی گیرد. جیجی تصمیم می‌گیرد برای دیدن او به باری برود که او به آن سر می‌زند، اما با دوستش الکس که در آنجا کار می‌کند ملاقات می‌کند…

Needy Gigi Haim is a young woman seeking her Prince Charming somewhere among her unsuccessful dates. After dating estate agent Conor Barry, Gigi anxiously expects to receive a phone call from him, but he never calls. Gigi decides to go to the bar he frequents to see him, but she meets his friend Alex who works there. They become friends and Alex helps Gigi to interpret the subtle signs given out by her dates.