دانلود زیرنویس فارسی فیلم رفته در شب (Gone in the Night 2022). پس از رسیدن به یک کابین دورافتاده در جنگل‌های قرمز، کات و دوست پسرش یک زوج جوان مرموز را در آنجا پیدا می‌کنند – ظاهراً اجاره دو بار رزرو شده است. آنها که جای دیگری برای رفتن ندارند، تصمیم می گیرند تا صبح روز بعد کابین را با این غریبه ها تقسیم کنند. وقتی دوست پسرش با زن جوان ناپدید می‌شود، کات در یافتن توضیحی برای جدایی ناگهانی آنها وسواس پیدا می‌کند – اما حقیقت بسیار عجیب‌تر از آن است که او تصور می‌کرد.

Upon arriving at a remote cabin in the redwoods, Kath and her boyfriend find a mysterious younger couple already there – the rental has apparently been double-booked. With nowhere else to go, they decide to share the cabin with these strangers until the next morning. When her boyfriend disappears with the young woman, Kath becomes obsessed with finding an explanation for their sudden breakup- but the truth is far stranger than she could have imagined.