دانلود زیرنویس فارسی فیلم شار لذیذ (Flux Gourmet 2022). مجموعه ای که در موسسه ای اختصاص داده شده به اجرای آشپزی و غذا می گذرد، خود را درگیر جنگ قدرت، انتقام گیری های هنری و اختلالات گوارشی می بینند.

Set at an institute devoted to culinary and alimentary performance, a collective finds themselves embroiled in power struggles, artistic vendettas, and gastrointestinal disorders.