دانلود زیرنویس فارسی فیلم انتقام بگیر (Do Revenge 2022). Drea در اوج قدرت دبیرستان خود است که پس از افشای نوار جنسی او به کل مدرسه، ظاهراً توسط دوست پسر و پادشاه مدرسه، مکس، تمام زندگی اش در آتش می سوزد. النور یک دانش آموز انتقالی جدید و بی دست و پا است که از اینکه می فهمد اکنون باید با قلدر قدیمی خود به مدرسه برود، عصبانی می شود. کمپ، دریا و النور برای انتقام گرفتن از شکنجه گران یکدیگر، دوستی بعید و پنهانی را تشکیل می دهند.

Drea is at the peak of her high school powers when her entire life goes up in flames after her sex tape gets leaked to the whole school, seemingly by her boyfriend and king of the school, Max. Eleanor is an awkward new transfer student who is angered to find out that she now has to go to school with her old bully, Carissa who started a nasty rumor about her in summer camp when they were 13. After a clandestine run-in at tennis camp, Drea and Eleanor form an unlikely and secret friendship to get revenge on each other’s tormentors.