دانلود زیرنویس فارسی فیلم زوئی عزیز (Dear Zoe 2022). وقتی تس و خانواده‌اش دچار فقدان غیرقابل تصوری می‌شوند، از یک منبع شگفت‌انگیز حمایت می‌شود: پدر بیولوژیکی‌اش – یک تنبل دوست‌داشتنی از طرف اشتباه – و نوجوان بزهکار جذاب اما خطرناک همسایه.

When Tess and her family suffer an unimaginable loss, she finds support from a surprising source: her biological father – a lovable slacker from the wrong side of the tracks – and the charming but dangerous juvenile delinquent next door.