دانلود زیرنویس فیلم سوپر حیوانات خانگی (DC League of Super-Pets 2022). ‏کریپتو سوپر داگ و سوپرمن بهترین دوستان جدایی ناپذیری هستند که همان ابرقدرت ها را به اشتراک می گذارند و در متروپلس با جرم و جنایت در کنار هم مبارزه می کنند. با این حال کریپتو باید در هنگام ربوده شدن سوپرمن بر قدرت های خودش برای یک ماموریت نجات تسلط داشته باشد.‏

Krypto the Super-Dog and Superman are inseparable best friends, sharing the same superpowers and fighting crime side by side in Metropolis. However, Krypto must master his own powers for a rescue mission when Superman is kidnapped.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.