دانلود زیرنویس فارسی فیلم کبرا (Cobra 2022). یک نابغه ریاضیدان به نام ماتی هویت دیگری به نام کبرا دارد که با استفاده از ریاضیات مرتکب جنایات هوشمندانه می شود.

A mathematician genius, Mathi, has another identity, Cobra, who commits intelligent crimes using math.