دانلود زیرنویس فارسی فیلم گذرگاه (Causeway 2022). یک سرباز آمریکایی در حین جنگ در افغانستان دچار آسیب مغزی شده و در تلاش است تا خود را با زندگی در خانه وفق دهد.

A US soldier suffers a traumatic brain injury while fighting in Afghanistan and struggles to adjust to life back home.