دانلود زیرنویس فارسی فیلم قطار گلوله ای (Bullet Train 2022). پنج قاتل سوار بر یک قطار گلوله در حال حرکت سریع پیدا کردن ماموریت های خود را چیزی مشترک است.

Five assassins aboard a fast moving bullet train find out their missions have something in common.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.