دانلود زیرنویس فیلم آکادمی قهرمان من: ماموریت قهرمانان جهان یا مای هیرو آکادمیا: ورلد هیروز میشن (Boku no Hero Academia: World Heroes Mission 2021). ‏هنگامی که فرقه ای از تروریست ها با آزاد کردن سم که باعث مارپیچ توانایی های مردم از کنترل خارج می شود، یک شهر را خراب می کند، بزرگترین قهرمانان ژاپن در تلاش برای ردیابی مغز متفکر و به دست عدالت قرار دادن او در سراسر جهان گسترش یافت.‏

When a cult of terrorists ruins a city by releasing a toxin that causes people’s abilities to spiral out of control, Japan’s greatest heroes spread around the world in an attempt to track down the mastermind and put him to justice.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.