دانلود زیرنویس فارسی فیلم ‏اجساد اجساد‏ (Bodies Bodies Bodies 2022). هنگامی که یک گروه از غنی 20 چیزی برنامه ریزی یک حزب طوفان در یک عمارت خانواده از راه دور، یک بازی حزب تبدیل مرگبار در این نگاه تازه و خنده دار در backstabbing، دوستان جعلی، و یک حزب رفته بسیار بسیار اشتباه است.‏

When a group of rich 20-somethings plan a hurricane party at a remote family mansion, a party game turns deadly in this fresh and funny look at backstabbing, fake friends, and one party gone very, very wrong.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.