دانلود زیرنویس فیلم برگری باب (Bobs Burgers: The Movie 2022). ‏بلچرها سعی می کنند رستوران را از بسته شدن به عنوان فرم های فرورفتگی در مقابل آن نجات دهند در حالی که بچه ها سعی می کنند معمایی را حل کنند که بتواند رستوران خانواده شان را نجات دهد.‏

The Belchers’ trying to save the restaurant from closing as a sinkhole forms in front of it while the kids try to solve a mystery that could save their family’s restaurant.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.