دانلود زیرنویس فارسی فیلم جای خالی (Blank 2022). یک نویسنده ناامید برای یک عقب نشینی کاملاً با هوش مصنوعی ثبت نام می کند تا بلاک نویسنده خود را درمان کند، اما هنگامی که یک نقص نرم افزاری پیش بینی نشده رخ می دهد، او در داخل واحد خود با یک اندروید ناپایدار و بدون ارتباط با دنیای خارج به دام می افتد.

A desperate writer signs up for a fully A.I. operated retreat to cure her writer’s block, but when an unforeseen software glitch occurs, she gets trapped inside her unit with an unstable android and no communication with the outside world.