دانلود زیرنویس فیلم بعد از شادی (After Ever Happy 2022). ‏با ظهور یک حقیقت تکان دهنده در مورد خانواده های یک زوج، این دو عاشق کشف می کنند که چندان با یکدیگر متفاوت نیستند. تسا است دیگر شیرین، ساده، دختر خوب او بود زمانی که او هاردین را ملاقات کرد – هر بیش از او بی رحمانه است، پسر مودی او بسیار سخت برای سقوط کرد.

As a shocking truth about a couple’s families emerges, the two lovers discover they are not so different from each other. Tessa is no longer the sweet, simple, good girl she was when she met Hardin — any more than he is the cruel, moody boy she fell so hard for.
زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.