دانلود زیرنویس فارسی سریال معشوق لیدی چاترلی (Lady Chatterley’s Lover). داستانی بسیار جلوتر از زمان خود، ما زندگی لیدی چاترلی را دنبال می کنیم، زنی که در یک زندگی ثروتمند و ممتاز متولد شده است، که به زودی خود را با مردی ازدواج می کند که در نهایت از عشق او دور می شود. لیدی چاترلی با یک نگهبان در املاک انگلیسی آنها وارد یک رابطه وحشتناک می شود و بیشتر از آنچه فکر می کرد میل و صمیمیت پیدا می کند..

A story well ahead of its time, We follow the life of Lady Chatterley, a woman born to a life of wealth and privilege, who soon finds herself married to a man that she eventually falls out of love with. Lady Chatterley engages in a torrid affair with a gamekeeper on their English estate, discovering more desire and intimacy than she thought possible. When she realizes that she has fallen heart and soul, she breaks all traditions of the day and seeks happiness with the man she loves.