در Batman:The Long Halloween,Part 2 ، قاتلی ملقب به هالیدی همچنان خانواده جنایتکار فالکون را تحت تعقیب خود قرار می‌دهد و این در حالی است که میزان مجرمان در شهر گاتهام رو به افزایش است. اما در این راستا، بتمن از قاتل بودن متحد سابق خود، مطمئن نیست و…

Batman:The Long Halloween
2 ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود
ایران زیرنویس